Aggregator

Commissie: milieurapportage Schiphol rammelt, nu geen besluit nemen

1 day 9 hours ago

Twee milieueffectrapporten (MER's) die minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft laten opstellen met het oog op de toekomst van de luchtvaart en de uitbreiding van Schiphol zijn niet goed genoeg. Dat concludeert de onafhankelijke commissie die naar de kwaliteit van de rapporten heeft gekeken.

De Commissie voor de milieueffectrapportage concludeert dat er op basis van de MER's die er nu liggen geen besluiten kunnen worden genomen. Een deel moet, als het aan de commissie ligt, opnieuw worden opgesteld.

Het ene rapport heeft specifiek betrekking op Schiphol en is bedoeld om een Luchthavenverkeersbesluit mogelijk te maken. Daarin moet het maximum van 500.000 vluchten dat al jaren voor Schiphol geldt formeel worden vastgelegd. Ook gaat het om het regelen van de vraag welke start- en landingsbanen van Schiphol bij voorkeur moeten worden gebruikt.

Schiphol rekent zich rijk

De commissie vindt dat met name de berekeningen over geluidshinder en de uitstoot van stikstof en CO2 tekortschieten. Schiphol, de opdrachtgever van het rapport, heeft zich als het ware rijk gerekend, zegt een woordvoerder.

Het rapport vergelijkt de effecten van de nieuwe situatie met die van de oude, maar daarbij zijn verkeerde vergelijkingen gemaakt. De hoeveelheid stikstof die het vliegverkeer mag uitstoten, is volgens de commissie overschat.

Op basis van de huidige berekeningen is het volgens de commissie niet mogelijk om de noodzakelijke natuurvergunning voor luchthaven Schiphol af te geven. Wellicht zijn aanvullende maatregelen nodig om 500.000 vluchten per jaar mogelijk te maken.

Ook vindt de commissie dat ontwikkelingen uit de afgelopen jaren niet goed zijn meegenomen in de vergelijking. Het gaat dan om wijzigingen in vliegprocedures en vliegroutes en het geleidelijk stiller worden van vliegtuigen.

Nieuwe aanvliegroute

De tweede MER waar naar is gekeken, gaat over de herindeling van het luchtruim boven Nederland. Belangrijk daarvoor is de verplaatsing van een oefengebied van de luchtmacht van Noord-Brabant naar een nog te bepalen plek in het noorden van Nederland.

Door die verplaatsing wordt het mogelijk dat vliegtuigen die op Schiphol moeten landen de luchthaven ook vanuit het zuidoosten kunnen aanvliegen. Nu kan dat niet vanwege de militaire vliegtuigen in dat deel van het luchtruim. Een vierde naderingspunt voor Schiphol heeft in het algemeen gunstige effecten: het zorgt voor kortere vliegroutes waardoor de CO2-uitstoot afneemt. Ook wordt het mogelijk dat vliegtuigen geleidelijker dalen, wat beter is voor het milieu.

Wel brengt een nieuwe zuidoostelijke aanvliegroute overlast mee voor gebieden in de provincies Gelderland en Utrecht, waar dan overheen gevlogen wordt. De commissie constateert dat de MER alleen de gemiddelde milieugevolgen van de luchtruimherziening beschrijft. De concrete gevolgen voor mensen die onder de aanvliegroute wonen, zijn niet in kaart gebracht.

Van F16 naar F35

Ook is niet duidelijk hoe groot de overlast in het noorden wordt door de verplaatsing van het militaire oefenterrein. Er zal vanaf het nieuwe terrein met minder vliegtuigen worden gevlogen, maar dat betekent niet dat de overlast dan ook minder is. De luchtmacht stapt over van de F16 op de F35. Uit onderzoek blijkt dat de F35 meer lawaai maakt dan zijn voorganger.

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert demissionair minister Van Nieuwenhuizen om pas besluiten te nemen als de rapporten zijn aangepast en de milieugevolgen beter in kaart zijn gebracht. De minister laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze Schiphol zal vragen om met een aanvulling op de MER te komen, waarin de tekortkomingen die de commissie signaleert zijn verwerkt. Rond de zomer komt ze met een reactie.

Dreiging rond basisschool in Hengelo blijkt loos alarm

1 day 9 hours ago

Bij een basisschool in Hengelo die ontruimd was na een anonieme melding, is niets bijzonders aangetroffen. Explosievenverkenners hebben de omgeving verkend, maar het bleek te gaan om loos alarm.

De politie nam de melding die vanmorgen via Meld Misdaad Anoniem werd gedaan "uiterst serieus". De basisschool werd uit voorzorg ontruimd. Van acuut gevaar zou geen sprake zijn. Leerlingen werden tijdelijk opgevangen in een sporthal in de buurt. Ook omwonenden van de school kregen te horen dat ze hun huis moesten verlaten.

Rond het schoolgebouw is geen verdachte situatie meer, meldt de politie. De verschillende hulpdiensten vertrekken langzaamaan weer. Direct omwonenden van de school mogen weer terug naar huis. Ook leerkrachten meldden zich vanmiddag weer bij de school.

Serieus

Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Oost dat de melding serieus genoeg was om fors op te schalen. "Over die melding wordt geen informatie gegeven, maar het was serieus genoeg om op deze manier te werk te gaan."

Onderdeel van die werkwijze was onder meer de inzet van explosievenverkenners. Die zijn de school binnengegaan en hebben daar onderzoek verricht. Daarbij is niets aangetroffen dat duidt op een directe dreiging. "We zijn blij dat we hen hebben ingeschakeld, omdat je alles wil uitsluiten."

De komende dagen blijft de politie alert, aldus de woordvoerster. "Maar daar zullen de mensen niet veel van merken."

Indonesische onderzeeër met 53 opvarenden vermist in zee boven Bali

1 day 9 hours ago

De Indonesische marine is op zoek naar een vermiste onderzeeër met 53 mensen aan boord. Indonesië heeft buurlanden Australië en Singapore om hulp gevraagd bij de zoektocht, vertelt een legerchef aan Reuters.

De onderzeeër had zich 's ochtends vroeg moeten melden, maar heeft geen contact meer gemaakt. De onderzeeboot deed mee aan een torpedo-oefening in de wateren ten noorden van het eiland Bali.

Volgens correspondent Annemarie Kas is nog niet helemaal duidelijk wat voor hulp Indonesië van Australië en Singapore verlangt. "De marine heeft allerlei schepen ingezet in het gebied. Waarschijnlijk hoopt Indonesië dat zij hun onderzeese reddingsschepen kunnen inzetten, want die heeft Indonesië zelf niet", zegt Kas op NPO Radio 1.

Maximaal 34 passagiers

De onderzeeër, een KRI Nanggala 402, is in 1981 in Duitsland gebouwd en biedt ruimte aan maximaal 34 opvarenden. Volgens Kas kan er een probleem zijn ontstaan omdat er te veel mensen aan boord waren.

"Een ander vermoeden is dat de onderzeeër in een zeetrog van 700 meter diepte is beland, terwijl het schip geschikt is om maximaal 240 meter diep te gaan", aldus Kas. De zoekacties zijn nu gestaakt en worden morgenochtend vroeg lokale tijd hervat.

Klaver, Ploumen, Marijnissen bij informateur: gebrek aan vertrouwen in Rutte groot probleem

1 day 9 hours ago

Voor de linkse partijleiders Klaver van GroenLinks, Ploumen van de PvdA en Marijnissen van de SP is de vertrouwenskwestie rond VVD-leider Rutte nog lang niet opgelost. Dit zeiden zij na afloop van hun tweede gesprek met informateur Tjeenk Willink.

Marijnissen noemt het gebrek aan vertrouwen in Rutte dé blokkade van het formatieproces. Zo lang dat niet is opgelost heeft praten weinig zin, zegt zij. "Wij denken dat het verstandig is dat andere partijen snel duidelijkheid geven over of ze wel of niet met een liegende minister-president een volgend kabinet willen vormen."

Klaver kwam vanmorgen als eerste langs. Op de vraag of hij het over Rutte had gehad zei hij: "Vertrouwen terugkrijgen blijft een issue en dat is lastig. Het is gewoon lastig en ik ben vooral benieuwd waar de informateur mee komt."

Ook Ploumen werd gevraagd naar Rutte. "Wij hebben een motie van wantrouwen gesteund en degene die hem heeft gekregen moet het vertrouwen herstellen. Maar ik heb verder niks meer gehoord", zei zij. "Het is zijn probleem en ik hoef zijn probleem niet op te lossen."

Werkwijze

Over de werkwijze van de informateur, waarover vooral PVV en JA21 kritisch zijn, lieten de andere partijleiders niet veel los.

"Ik weet nog niet precies wat de route is", zei Klaver. "Ik heb daar iets meer duidelijkheid over gekregen maar dat is meer aan de informateur." Hij vindt dat Tjeenk Willink zijn opdracht moet afmaken en zijn rapport moet schrijven. Daarna is de Kamer weer aan zet.

Ongelijkheid

Voor GroenLinks zijn de grootste inhoudelijke vraagstukken het klimaatbeleid en de ongelijkheid in Nederland. Of dat in een dik of een dun regeerakkoord komt maakt Klaver niet uit.

Ongelijkheid in de samenleving is ook een belangrijk onderwerp voor SP en PvdA. Ploumen: "De groeiende ongelijkheid zie je niet alleen in inkomen, maar ook in kansen voor kinderen. Het maakt echt uit in welk postcodegebied je geboren wordt." Verder staan op haar lijstje onder meer vertrouwen in de overheid en bescherming van de overheid,

Ploumen en Marijnissen schreven hun boodschap aan de informateur ook in een brief:

Compensatieverzoek honderden toeslagouders onterecht afgewezen

1 day 9 hours ago

Honderden ouders hebben ten onrechte te horen gekregen dat ze niet in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro. Staatssecretaris Van Huffelen noemt het verschrikkelijk voor de betrokkenen dat de Belastingdienst opnieuw in de fout is gegaan.

"Dit gaat in tegen alles waar iedereen binnen de hersteloperatie zich dagelijks voor inzet", zegt ze in een videoboodschap en in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris biedt "aan alle gedupeerde ouders die hierdoor opnieuw in onzekerheid verkeren" haar excuses aan. Eventuele schulden worden voorlopig stopgezet.

Van Huffelen wil de fouten zo snel mogelijk rechtzetten. De betrokkenen worden telefonisch ingelicht en 400 ouders krijgen alsnog voor 1 mei het bedrag. Voor 1350 ouders wordt nog bekeken of ze er recht op hebben.

Volgens de staatssecretaris krijgt die laatste groep voor 1 mei in elk geval bericht. Als ze alsnog in aanmerking komen, is de betaling op 12 mei.

Het gaat om ouders die voor 2012 een toeslag hadden aangevraagd. "Door informatie verkeerd aan elkaar te knopen, hebben we onterecht de conclusie getrokken dat deze ouders geen toeslag hadden aangevraagd en dat we nu geen reden zien om 30.000 euro te betalen. En dat klopt niet", zegt Van Huffelen.

De staatssecretaris schrijft aan de Kamer dat er een fout is gemaakt bij een data-analyse. De misser kwam aan het licht, nadat een groot aantal ouders had gemeld dat ze een brief hadden gekregen die niet kon kloppen.

Bouwers moeten bij nul-op-de-meter-renovatie beter kijken naar vleermuis

1 day 9 hours ago

Bouwers en projectontwikkelaars moeten bij het klimaatneutraal maken van bestaande huizen toch meer rekening houden met beschermde en bedreigde diersoorten. De Raad van State heeft dat geoordeeld in een hoger beroep dat was aangespannen door twee organisaties die zich inzetten voor vleermuizen en voor de huismus. Een eerdere rechtszaak hadden de organisaties in 2018 nog verloren.

De Raad oordeelt dat de huidige gedragscode voor het maken van zogeheten nul-op-de-meterwoningen (NOM) niet voldoet aan de eisen van de Wet natuurbescherming en de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Dankzij die gedragscode, die in 2018 in gebruik werd genomen, konden bouwbedrijven sneller en simpeler werken. Het gaat om vele tienduizenden woningen per jaar.

Vleermuizen raken ingesloten

Daarbij hoefde er geen uitgebreid onderzoek naar vleermuizen meer worden gedaan, wat normaal gesproken tot vertraging in de renovaties leidt. Maar daarmee is de instandhouding van beschermde diersoorten op de lange termijn niet gewaarborgd, stelt de Raad. "Het aanbrengen van isolatie bijvoorbeeld kan ertoe leiden dat vleermuizen ingesloten raken of dat mussen hun nesten en verblijfplaatsen niet meer kunnen bereiken."

"De bescherming van vleermuizen verdient maatwerk", stelt SEVON, dat het hoger beroep had ingesteld en blij is met de uitspraak. Volgens de stichting zijn er voldoende mogelijkheden om "natuurinclusieve oplossingen" in te zetten bij de energietransitie.

Ook Liset Karman van Huismussenbescherming Nederland is heel blij. "De Raad erkent dat de huismus recht heeft op een compleet leefgebied." Ze stelt dat bouwers bijvoorbeeld speciale containers voor de vogels kunnen neerzetten op bouwlocaties als vervangende habitat.

'Fnuikend voor opschaling'

Leen van Dijke, voorzitter van de club bouwers, corporaties en andere partijen die zoveel mogelijk huizen willen ombouwen tot NOM-woningen, noemt de uitspraak op Twitter uiterst teleurstellend. "Er moet nu weer met individuele ontheffingen worden gewerkt; dit leidt tot significante vertragingen en veel onvoorspelbaarheden in het productieproces. Dat is fnuikend voor industrialisatie en opschaling."

Hij wil snel met het ministerie van LNV om tafel om de gedragscode aan te passen. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het de uitspraak zal bestuderen en "samen met betrokken partijen en provincies zal bekijken of - en hoe - de gedragscode moet worden aangepast".

Excuses en schadevergoeding van politie Rotterdam voor persfotograaf

1 day 9 hours ago

De politie in Rotterdam heeft een persfotograaf excuses aangeboden, omdat hij op 8 april ten onrechte en met geweld werd verwijderd bij een politieoefening in Hoek van Holland. De man krijgt een schadevergoeding.

Op 8 april oefende het arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) op een openbare locatie in Hoek van Holland. Agenten wilden in verband met de privacy van de oefenende collega's dat de fotograaf stopte met het maken van foto's. Andere aanwezigen mochten dat wel.

Toen de fotograaf zei dat hij het volste recht had om te fotograferen, werd dat met geweld verhinderd en werd hij hardhandig verwijderd.

Niet onnodig moeilijk maken

De Regionale Eenheid Rotterdam erkent dat journalisten op straat en in openbare ruimtes opnamen mogen maken. Ze onderschrijft het standpunt van journalistenvakbond NVJ dat journalisten en politiemensen elkaars rollen moeten respecteren.

"Beide partijen dienen een publiek belang en moeten zich inspannen om elkaar het werk niet onnodig moeilijk te maken." Ook zegt de leiding dat een goede omgang met de pers belangrijk is.

De betrokken agenten zijn erop aangesproken. De eenheid wil binnen de organisatie meer aandacht besteden aan omgang met de pers. De fotograaf heeft de excuses aanvaard.

Na forse groei vorig jaar zit Netflix nu even in een dipje

1 day 10 hours ago

Netflix is vorig kwartaal veel minder hard gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit de kwartaalcijfers die het bedrijf gisteravond presenteerde valt af te leiden dat het aantal nieuwe abonnees van de videodienst blijft steken onder de vier miljoen, dat is minder dan verwacht. Vorig jaar in het eerste kwartaal meldden zich nog ruim 15 miljoen nieuwe abonnees aan.

De resultaten zorgden nabeurs voor onrust onder beleggers. Het aandeel sloot bijna 8 procent in de min.

Niet onverwacht

Dat Netflix minder hard groeit komt niet als een verrassing, maar cijfers zijn wel minder gunstig dan waar het bedrijf zelf rekening mee had gehouden. Daarentegen stegen de omzet en winst wel sterk; deze laatste kwam uit boven de 1 miljard dollar.

Netflix had al gezegd er in 2020 waarschijnlijk zoveel abonnees bij zijn gekomen doordat mensen wereldwijd massaal thuiszaten vanwege de coronapandemie en daardoor, eerder dan ze zich misschien hadden voorgenomen, een abonnement namen. Ook kampen producties met vertraging vanwege de pandemie. Dit zorgt ervoor dat het aanbod, in de woorden van de videodienst, wat "lichter" is.

Het bedrijf verwacht het komend kwartaal nog minder hard te groeien, met zo'n een miljoen nieuwe abonnees. In 2016 was die groei voor het laatst zo laag in het tweede kwartaal.

Concurrentie

In een brief aan aandeelhouders zegt het bedrijf in de tweede helft van dit jaar een steviger groei te verwachten door nieuwe seizoenen van populaire series en nieuwe films.

Het afgelopen jaar kreeg de streamingdienst ook steeds nadrukkelijker te maken met concurrentie. Onder meer Disney+ wordt gezien als een belangrijke rivaal, en die wist ook een forse groei te behalen.

Twee doden en twee gewonden op boot Bolsward, mogelijk door koolmonoxide

1 day 10 hours ago

Op een schip in Bolsward zijn vanmorgen twee doden gevonden. Twee personen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gaat het om koolmonoxidevergiftiging.

De overledenen zijn een 52-jarige man en een 49-jarige vrouw uit Geervliet. Een 51-jarige man en een even oude vrouw uit Brielle worden nu medisch behandeld, meldt de politie.

Meerdere hulpdiensten gingen naar het schip na een melding over koolmonoxide op een woonboot in de Friese stad. Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet zeker dat het gaat om een koolmonoxidevergiftiging. Onderzoek moet dat uitwijzen, schrijft Omrop Fryslân.

Sluipmoordenaar

Koolmonoxide bekend staat als 'sluipmoordenaar'. Het is niet te zien of te ruiken, maar inademing kan fatale gevolgen hebben.

Volgens de brandweer komen er ieder jaar in Nederland 10 tot 15 mensen om het leven door koolmonoxide, vaak als gevolg van een defecte kachel of geiser.

Drie ministers pleiten voor volledige opening middelbaar onderwijs

1 day 10 hours ago

Leerlingen van middelbare scholen en mbo's zouden na de meivakantie weer elke dag naar school moeten kunnen. Dat bepleiten de ministers Koolmees (Sociale Zaken), Hoekstra (Financiën) en Van 't Wout (Economische Zaken), zo blijkt uit vrijgegeven kabinetsstukken.

De scholieren krijgen nu nog minstens een dag in de week fysiek onderwijs. Zij zouden volgens de ministers weer volledig naar school kunnen als daar de afstandsregel wordt losgelaten. De bewindslieden wijzen erop dat jongeren van 13 tot 17 jaar nergens onderling 1,5 meter afstand hoeven te houden, behalve op school.

Achterstanden die leerlingen oplopen, kunnen volgens Koolmees, Hoekstra en Van 't Wout leiden tot permanente schade. Leerlingen halen niet hun niveau en dat heeft uiteindelijk nadelige gevolgen voor hun baankansen, productiviteit en inkomen. Uiteindelijk heeft dat dan weer "negatieve permanente effecten voor de economie".

De visie van de drie ministers staat in de toelichting bij het kabinetsbesluit om het hoger onderwijs per aanstaande maandag één dag per week te openen. In die stukken staat ook dat het kabinet als geheel het Outbreak Management Team om advies heeft gevraagd over het verder openen van het middelbaar onderwijs.

Niet enthousiast

Het OMT vindt het nog te vroeg om de 1,5 meter op middelbare scholen en mbo's half mei los te laten. Die stap sluit volgens de deskundigen waarschijnlijk het beste aan bij de versoepelingen die vooralsnog eind mei op tafel liggen. "Maar veel hangt af van in welke mate en met welke snelheid het aantal besmettingen gaat teruglopen", zegt het OMT.

Het kabinet schrijft dat het de epidemiologische situatie "blijft monitoren", waarmee de mogelijkheid dus bestaat dat er alsnog wordt besloten dat de middelbare scholen half mei open kunnen.

Vakbond CNV Onderwijs is zacht gezegd niet enthousiast. "Waardeloos en ridicuul", noemt de vakbond het idee van de drie ministers. Het CNV wijst erop dat er nauwelijks onderwijspersoneel is ingeënt en dat klaslokalen nog altijd slecht geventileerd worden. Ook de Algemene Onderwijsbond kan zich niet vinden in het voorstel. "Wij vinden het verantwoord als het OMT het verantwoord vindt."

Meeste bewoners gevaccineerd, maar verpleeghuizen durven versoepelingen nog niet aan

1 day 10 hours ago

Weinig verpleeghuizen hebben de laatste tijd versoepelingen doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Nijmegen en Maastricht dat werd gedaan onder 76 verpleeghuizen, verspreid over de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Ze worden al bijna een jaar lang gevolgd.

In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en naar schatting 60 tot 70 procent van het personeel. Toch leidt dat niet automatisch tot het afschalen van de maatregelen. De onderzoekers zeggen dat het versoepelen van bezoekersregelingen goed zou zijn voor het welzijn van de bewoners.

Het onderzoek beschrijft de situatie zoals die was tot 7 april. Het is mogelijk dat de verpleeghuizen daarna nog versoepelingen hebben doorgevoerd.

Eenzaamheid onder bewoners

Verpleeghuisbewoners laten in het onderzoek weten dat de coronamaatregelen ertoe leiden dat ze zich eenzaam voelen. Sociaal contact met familie of andere bewoners wordt nog slechts beperkt toegestaan.

Sommige verpleeghuizen willen volgens de onderzoekers pas soepeler regels invoeren als alle bewoners zijn ingeënt. Andere verzorgingshuizen hebben nog helemaal geen plan daarvoor gemaakt en een deel vindt dat in de huizen dezelfde regels moeten gelden als in de rest van het land.

Niet voorop lopen

Hoogleraar ouderenzorg in Maastricht Jan Hamers begrijpt de voorzichtigheid van de verpleeghuizen wel. "Het gaat om de meest kwetsbare mensen uit de samenleving, er werd tijdens de eerste golf geprobeerd om die infecties met man en macht buiten de deur te houden. Toen er uitbraken waren werd er vanuit de samenleving ook wel vrij heftig gereageerd: hoe hebben ze het kunnen laten gebeuren?", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Dus ze willen nu niet voorop lopen met versoepelen."

Toch pleit hij voor versoepelingen en ook het OMT adviseerde al dat versoepelingen mogelijk zijn bij een vaccinatiegraad van 80 procent. "Wachten tot iedereen gevaccineerd is, kan erg lang duren en is niet realistisch. Er zullen altijd bewoners zijn die niet gevaccineerd willen of kunnen worden, of daar net nieuw zijn komen wonen en nog geen prik hebben gehad."

Kleinkinderen weer op bezoek

Bij verpleeghuis Zorgkoepel Zuyderland in Zuid-Limburg zijn al wel een aantal versoepelingen doorgevoerd. Zo mogen de bewoners elkaar weer ontmoeten in het restaurant en hoeven negatief geteste of gevaccineerde bezoekers geen mondkapje meer te dragen. Daarnaast is ook de eenpersoonsbezoekregeling uitgebreid, waardoor kleinkinderen onder de twaalf weer met hun ouders mee op familiebezoek kunnen.

"Zo is de coronatijd een beetje makkelijker geworden en kunnen we met familie weer rond de tafel zitten, met zijn vieren. Dat voelt wel fijn.", vertelt verpleeghuisbewoner Bep Vernes in het NOS Radio 1 journaal. Haar man Harry Vernes vult aan: "Je bent weer met de kinderen in aanraking en de kleinkinderen komen ook weer langs. Dat vind ik leuk".

Veel van hun vrienden uit het verpleeghuis overleden het afgelopen jaar aan het coronavirus. Zelf raakten ze ook besmet, maar herstelden. "Als je zo dicht bij elkaar woont is dat bijna niet te voorkomen", denkt Bep.

Een mooie tijd

Het versoepelen van de regels was voor het bestuur van het verpleeghuis een spannende beslissing. "We hebben natuurlijk hele zware besmettingen gehad, en er zijn veel bewoners overleden. Door de vaccinaties zien we echt dat het aantal besmettingen drastisch naar beneden gaat", zegt Ageeth Bijl van Zorgkoepel Zuyderland.

Op de locatie waar het echtpaar Vernes woont, wonen 1350 mensen. Zo'n 98 procent heeft nu twee prikken gehad. "Op dit moment hebben we vier besmettingen, dat is een groot verschil met twee maanden geleden. Toen waren er honderd mensen besmet", zegt Bijl.

"We moeten nu ook versoepelen omdat deze oude mensen vaak maar kort bij ons wonen, en je wil juist in die laatste fase dat ze nog een hele mooie tijd hebben."

Lichaam vermiste kanoër uit Ermelo gevonden

1 day 11 hours ago

De politie heeft het lichaam gevonden van de kanoër die sinds 10 april werd vermist op het Wolderwijd, een meer tussen Flevoland en Gelderland. Het gaat om een 27-jarige man uit Ermelo.

De man keerde niet terug van een nachtelijke kanotocht. Hulpdiensten begonnen meteen een zoekactie, maar zonder succes. Pas gisteren, bij de laatste geplande zoekactie, werd het lichaam gevonden. De kano van de man dook al wel eerder op.

De politie spreekt van een 'noodlottig ongeval' en wil niet zeggen hoe of onder welke omstandigheden het lichaam precies is aangetroffen, schrijft Omroep Gelderland.

Woordvoerder en bondgenoot Navalny aangehouden, voorafgaand aan demonstraties

1 day 11 hours ago

In Rusland zijn twee medestanders van oppostieleider Aleksej Navalny voorafgaand aan demonstraties voor hem opgepakt: zijn woordvoerder Kira Jarmysj en naaste medewerker Ljoebov Sobol.

Jarmysj staat onder huisarrest, maar mag een uur per dag naar buiten. Ze werd bij de ingang van het appartementencomplex waar ze woont, aangehouden. Sobol werd uit een taxi gehaald en naar een politiebureau overgebracht.

De afgelopen dagen zijn volgens een mensenrechtengroep zeker tien medestanders van Navalny aangehouden en werden twee regionale kantoren van zijn organisatie doorzocht. Andere kantoren zijn uit voorzorg gesloten; sommige medewerkers voelden zich gedwongen om uit te wijken naar het buitenland.

Navalny hoopt dat in heel Rusland honderdduizenden mensen de straat opgaan om levensreddende medische hulp voor hem te eisen. Navalny ging in een strafkamp in hongerstaking, omdat hij niet goed behandeld zou worden voor pijn in zijn benen en rug. Zijn eigen artsen mogen niet bij hem.

Op basis van gegevens van bloedonderzoek zeggen ze dat hij elk moment kan doodgaan. "Alleen een massale publieke vertoning kan Navalny nog redden", zeiden politieke medestanders in een video op YouTube. De regering zegt dat de demonstraties illegaal zijn.

"Zoals altijd, denken ze dat de demonstraties niet doorgaan, als de leiders worden opgepakt, zei een medewerker van Navalny. "Dat klopt natuurlijk niet."

Toespraak Poetin

President Poetin spreekt vandaag beide kamers van het parlement toe. Daarin zal hij het onder meer hebben over de economische ontwikkeling, de lage olieprijzen en de coronapandemie. Ook wordt verwacht dat hij op de crisis in de verhouding met het Westen ingaat en de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne.