Aggregator

Volg hier om 19.00 uur de coronapersconferentie van Rutte en De Jonge

1 month ago

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid geven om 19.00 uur weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Bekend is al dat de buitenschoolse opvang weer open gaat; grotere versoepelingen worden verder niet verwacht. Wel presenteren Rutte en De Jonge een stappenplan met de volgorde van de beoogde versoepelingen.

Je kunt de persconferentie live volgen bij de NOS via de volgende kanalen:

Jacob (13) krijgt verblijfsvergunning en wordt niet uitgezet naar Armenië

1 month ago

De 13-jarige brugklasleerling Jacob heeft een verblijfsvergunning gekregen en wordt niet uitgezet naar Armenië. Dat meldt zijn advocaat Wil Eikelboom via Twitter. Ook zijn moeder Tina mag blijven.

"Hij kon het eerst niet geloven", zei Eikelboom op NPO Radio 1 over de eerste reactie van Jacob op het nieuws. Het leek erop dat de moeder en zoon zouden worden uitgezet naar Armenië. De twee vluchtten in 2015 voor de oorlog in Syrië. Met een boot kwamen ze via Griekenland naar Nederland, om met hun familie te worden herenigd.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst oordeelde dat de twee moesten worden uitgezet naar Armenië, omdat ze Armeense christenen zijn en de moeder een Armeens paspoort had. Dat had ze aangevraagd omdat ze dacht daarmee meer kans te maken op een verblijfsvergunning.

De twee tekenden protest aan tegen de uitzetting, omdat ze uit Syrië komen en Armenië niet goed kennen. Tina zei er één keer in haar leven gedurende vier dagen te zijn geweest om het paspoort op te halen. Jacob was er nog nooit geweest. Volgens advocaat Eikelboom is het bovendien discutabel of Armenië wel een veilig land is.

Petitie

Er werd een petitie opgestart, die meer dan 166.000 keer is ondertekend. Ook schoof de jongen vorige week aan bij talkshow De Vooravond om de kwestie te bespreken. Hij is havo-scholier op een school in het Gelderse Ubbergen.

Meerdere asielaanvragen werden afgewezen. Het is nog niet bekend waarom Tina en Jacob nu wel een verblijfsvergunning hebben gekregen. "Dat is niet met zekerheid te zeggen", legt Eikelboom uit. "Er stond nog een aanvraag open, wellicht dat juridische argumenten de doorslag hebben geven. Ook de petitie heeft geholpen. Ik denk dat iedereen inzag dat het onredelijk was om ze uit te zetten."

Toezichtraad Facebook: verwijderen video met zwarte pieten was terecht

1 month ago

Facebook heeft terecht een 17 secondes durende video met zwarte pieten erin verwijderd. Dat oordeelt de Oversight Board, een door Facebook geïnitieerde toezichtraad die kan oordelen over moeilijke moderatiekwesties. Beide partijen benadrukken dat de raad onafhankelijk van de techgigant opereert.

De uitspraak gaat over een video die op 5 december door een Nederlandse gebruiker van Facebook is gedeeld. Daarin is een jong kind te zien dat Sinterklaas ontmoet en twee Zwarte Pieten.

'Beschadigend raciaal stereotype'

In een toelichting zegt de raad dat "hoewel Zwarte Piet een culturele traditie vertegenwoordigt die wordt gedeeld door veel Nederlandse mensen zonder duidelijk racistisch doel, het gebruik van blackface breed wordt gezien als een beschadigend raciaal stereotype".

Sinds vorig jaar augustus is het delen van stereotype versies van Zwarte Piet op Facebook en Instagram niet meer toegestaan. Om die reden vindt de raad dat Facebook het "voldoende duidelijk" heeft gemaakt dat content waarin blackface te zien is, verwijderd wordt tenzij het is bedoeld om het te veroordelen of aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van het fenomeen.

De meerderheid van de raad zag "voldoende bewijs" van schade om het verwijderen van de content te rechtvaardigen. Men is van mening dat de inhoud van de video karikaturen bevat die onlosmakelijk zijn verbonden aan negatieve en racistische stereotypen en die door delen van de Nederlandse samenleving worden gezien als ondersteunend aan systematisch racisme.

Het deel dat tegen het besluit was, stelt dat er juist onvoldoende bewijs is om de video te verwijderen. Deze groep zegt dat Facebooks uitgangspunt om mensen een stem te geven specifiek content beschermt waar anderen het niet mee eens zijn. Blackface is weliswaar beledigend, zegt dit gedeelte, maar brengt niet altijd schade toe.

Eerder dit jaar werden door Instagram onder dezelfde regels twee video's van de NOS waarin een zwarte piet te zien was, verwijderd. Voorafgaand hieraan had de hoofdactie hier bezwaar tegen aangetekend, maar daar ging het platform toen niet op in.

Zaak-president Trump

Het is de zevende zaak waarover de toezichtraad sinds de start, vorig najaar, uitspraak doet. Het is de tweede zaak waarin Facebook gelijk heeft gekregen. Momenteel kijkt de raad ook naar de vraag of het sociale netwerk terecht oud-president Trump van het platform heeft verwijderd vanwege zijn uitspraken rond de Capitoolbestorming. De uitspraken van de raad zijn bindend. Ook mag het orgaan beleidsadviezen geven; Facebook is niet verplicht die op te volgen.

Gelijk met het besluit over de zwartepietvideo heeft de raad ook aangekondigd vanaf nu verzoeken aan te nemen van gebruikers die vinden dat Facebook onterecht berichten heeft laten staan. Het orgaan sprak zich tot nu toe alleen uit over content die was verwijderd door Facebook of Instagram. Deze stap vergroot het mandaat van de raad; er was vooraf veel kritiek op het feit dat dit in eerste instantie ontbrak.

De Oversight Board is bedacht door Facebook vanuit de filosofie dat het bedrijf niet de eindverantwoording wil dragen voor moderatiekeuzes. Het bestuur is van mening dat de overheid dit moet doen, via regulering. Bij gebrek daaraan heeft het sociale netwerk zijn eigen 'hooggerechtshof' opgetuigd en via een stichting gefinancierd.

Frankrijk wil sleutelen aan begrotingsregels EU

1 month ago

Frankrijk wil een van de belangrijkste grondregels van de Europese Unie afschaffen: die van een deugdelijk financieel huishoudboekje. De normen voor de staatsschuld en het begrotingstekort kunnen wat Parijs betreft naar de prullenbak, meldt dagblad Le Monde.

Frankrijk zou daartoe met concrete voorstellen willen komen in de eerste helft van 2022, als het voorzitter is van de EU, schrijft de krant. Dat is ook precies de periode van de verkiezingscampagne in Frankrijk.

Le Monde baseert zich onder meer op een studie die is verschenen van de Conseil d'Analyse Économique (CAE), een van de belangrijkste adviesorganen van de regering. Daarin wordt openlijk gepleit voor het afschaffen van de huidige financiële regels in de EU.

'Regels achterhaald'

In de EU is het al bijna dertig jaar de afspraak dat de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bruto nationaal product. Het begrotingstekort mag niet boven de 3 procent uitkomen. Nederland heeft er altijd op gehamerd dat die regels gehandhaafd moeten blijven.

Maar volgens de CAE zijn de regels achterhaald. "De budgettaire afspraken zijn niet of nauwelijks nog geschikt voor de huidige macro-economische omstandigheden", schrijven de auteurs van het rapport, drie vooraanstaande Franse economen.

De economieën van EU-landen lijken in niets meer op die van dertig jaar geleden, toen het Verdrag van Maastricht werd ondertekend, met daarin de begrotingsafspraken, aldus het rapport. De rente is bijvoorbeeld enorm gedaald, of zelfs negatief, en de EU besloot vorig jaar om zelf massaal geld te lenen om lidstaten te ondersteunen.

Ook zijn de verschillen tussen landen groter geworden, schrijven de economen. De Italiaanse staatsschuld ligt bijvoorbeeld drie keer zo hoog als die van Zweden. "Bij budgetafspraken moet rekening worden gehouden met die verschillen", aldus de CAE.

'Laat normen per land verschillen'

Vanwege corona zijn de huidige Europese begrotingsregels al 'opgeschort'. Landen mogen meer schulden maken om hun economieën er weer bovenop te helpen. Maar dat is een tijdelijke maatregel.

Frankrijk wil nu definitief van de regels af. Het maximale begrotingstekort van 3 procent kan volgens de CAE geheel worden afgeschaft. "Er is geen enkele analytische onderbouwing voor", aldus het adviesorgaan. De norm van 60 procent voor de staatsschuld moet veranderen in normen per land. Die schuld en de groei ervan zal dan gecontroleerd worden door een onafhankelijk nationaal instituut en de EU.

EU-voorzitterschap tijdens verkiezingscampagne

Parijs neemt in 2022 het roulerende voorzitterschap van de EU op zich. In die periode wil president Macron nieuwe begrotingsregels op de Europese agenda zetten, schrijft Le Monde.

Dat is ook precies de periode dat in Frankrijk een verkiezingscampagne wordt gehouden. In mei 2022 zijn er presidentsverkiezingen. De verwachting is dat Emmanuel Macron daaraan wil meedoen.

Het 'sleutelen' aan de begrotingsregels van Brussel kan hem mogelijk electorale winst opleveren. De Fransen zijn zeer kritisch over de EU en ook over de 'strenge' financiële regels waar ze zich van Brussel aan moeten houden.

Chef vleeswaren verdwijnt en dat is geen bezuiniging, zegt Jumbo-baas

1 month ago

Zo'n 4500 werknemers van Jumbo moeten vanwege een reorganisatie opnieuw solliciteren op een baan in hun supermarkt. Maximaal 10 procent komt waarschijnlijk in een lagere functie terecht of moet helemaal vertrekken, zegt financieel topman Ton van Veen tegen de NOS.

Jumbo kondigde gisteren een nieuwe organisatiestructuur aan. Nu hebben verschillende afdelingen zoals die voor brood, voor vleeswaren en voor groente en fruit elk eigen leidinggevenden. Die afdelingen worden aangepast waardoor de functies van eerste verkoopmedewerker en afdelingschef vervallen.

De supermarkten worden gesplitst in twee 'aandachtsgebieden': een deel dat zich bezighoudt met dienstverlening aan klanten en een deel dat zich bezighoudt met 'de achterkant', de schoonmaak van de winkel en het vullen van de vakken. De filiaalmanager krijgt daarbij directer contact met werknemers op de vloer.

Bezuiniging

De mensen die werken in de functies die vervallen, moeten solliciteren op nieuwe functies die ontstaan. "Er zullen mensen zijn die promotie maken, maar je kunt niet uitsluiten dat in sommige gevallen geconstateerd wordt dat mensen een stapje terug moeten doen. Dat kan zijn in een andere winkel, of dat ze onverhoopt Jumbo moeten of willen verlaten."

Vakbond FNV noemde het vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal een verkapte bezuiniging van Jumbo. "Waarschijnlijk zit er een lager salaris achter", zei FNV-bestuurder Mari Martens.

Volgens Van Veen is het nieuwe organisatiemodel geen besparing. "Als mensen een stap omlaag gaan in schaal, krijgen ze een functietoeslag waardoor ze er niet op achteruitgaan. Die functietoeslag wordt ook jaarlijks geïndexeerd."

In de eerste twee jaar verwacht hij meer kwijt te zijn aan salariskosten door de nieuwe organisatiestructuur. Daarna denkt hij dat de loonkosten ten opzichte van de omzet gaan dalen.

Corona

Volgens hem wordt er al sinds 2018 aan het plan gewerkt en is het vanwege de coronacrisis extra nodig dat het er komt. Het moet ertoe leiden dat werknemers meer aandacht aan klanten kunnen besteden.

"Boodschappen doen is door corona niet altijd even leuk geweest. Met het einde van de crisis in zicht kunnen we hopelijk wat online klanten terughalen naar onze winkels."

De ondernemingsraad van Jumbo heeft met het plan ingestemd. De bonden werden vanmiddag door de supermarktketen bijgepraat over de plannen.

Johnson & Johnson stelt levering Janssen-vaccin in Europa uit

1 month ago

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson, het moederbedrijf van coronavaccinproducent Janssen, stelt de uitrol van dat vaccin in Europa uit. Dat doet het bedrijf uit voorzorg vanwege meldingen over een mogelijke bijwerking.

De farmaceut zegt in een verklaring dat het besluit samen met de Europese gezondheidsautoriteiten is genomen. "We zijn op de hoogte van een uiterst zeldzame aandoening waarbij een klein aantal mensen bloedstolsels kregen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na toediening van ons covid-19-vaccin."

In de VS kregen zes vrouwen tussen 18 en 48 jaar de zeldzame vorm van trombose, nadat ze met het vaccin waren ingeënt. Daarom is daar een onderzoek gestart naar mogelijke bijwerkingen. In de VS zijn 6,8 miljoen doses van het vaccin gezet. Op advies van het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, en medicijnwaakhond FDA, is daar nu een pauze ingelast voor het gebruik van het vaccin.

Ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) doet onderzoek naar de zeldzame trombosemeldingen na vaccinatie met Janssen in de VS.

Leveringen in Nederland

Gisteren zijn in Nederland de eerste Janssen-vaccins geleverd. Het gaat om 79.200 doses. Later deze maand zouden nog ongeveer 90.000 vaccins worden geleverd. In april, mei en juni zouden in totaal 3 miljoen doses van Janssen in Nederland beschikbaar komen. Het is nog onduidelijk of die leveringen worden beïnvloed door deze beslissing. Wat er gebeurt met de inmiddels geleverde vaccins is ook onduidelijk. Waarschijnlijk worden die vaccins nu niet gebruikt, zegt een woordvoerder van Janssen.

Eerder werd ook het prikken met AstraZeneca tijdelijk stilgelegd omdat er meldingen waren van de zeldzame combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA deed er onderzoek naar en concludeerde dat het zeldzame ziektebeeld een bijwerking is van het AstraZeneca-vaccin. Toch wegen volgens het EMA de voordelen van het vaccin op tegen de risico's.

In Nederland werd vervolgens besloten om mensen onder de 60 jaar niet meer in te enten met AstraZeneca.

Vijf jaar cel voor man die handgranaat plaatste bij woning in Kerkdriel

1 month ago

Een 21-jarige man uit IJsselstein is vandaag veroordeeld tot vijf jaar cel voor het plaatsen van een handgranaat bij een appartementencomplex in Kerkdriel. Ook acht de rechter hem schuldig aan bedreiging.

De granaat werd in januari 2020 gevonden door een krantenbezorger op de stoep voor het complex. Daar woonde de zoon van één van de directeuren van fruithandel De Groot uit Hedel. Medewerkers en familieleden van dat bedrijf worden sinds enkele jaren bedreigd door een groep criminelen, omdat die hen verantwoordelijk houden voor het verlies van 400 kilo cocaïne die verstopt zat tussen een zending bananen.

Volgens de rechter is bewezen dat de man het explosief plaatste. Zo zou de auto van zijn zus - waarin de verdachte regelmatig reed - zijn gezien in Kerkdriel vlak voor de vondst van de granaat. Ook is er genoeg bewijs dat hij enkele uren daarvoor een condoleancekaart door de brievenbus van het appartement van de medewerker gooide en zijn huisnummer op de muur kalkte.

Lager dan de eis

De straf valt iets lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat de man zeven jaar de cel inging. Maar de rechtbank acht niet bewezen dat de man ook dreigsms'jes heeft verstuurd.

De 21-jarige man ontkende tijdens een eerdere zitting iets met de zaak te maken te hebben, schrijft Omroep Gelderland.

Geen nieuwe meldingen zeldzame trombose na AstraZeneca in Nederland

1 month ago

Bij Bijwerkingencentrum Lareb zijn de laatste dagen geen nieuwe meldingen van de zeer zeldzame AstraZeneca-bijwerking van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes binnengekomen. Dat blijkt uit de tussentijdse gegevens over mogelijke bijwerkingen na vaccinatie, die elke twee weken door Lareb worden gedeeld.

Er is nog steeds sprake van acht meldingen van de zeldzame trombose-klachten. Dat is hetzelfde aantal als vorige week, toen het Lareb met een extra rapportage over trombosemeldingen kwam. Eén persoon is overleden na deze klachten.

Wel kwamen er nog meldingen van 'gewone' trombose en longembolieën na coronavaccinatie binnen. Het is onduidelijk of deze meldingen bijwerkingen zijn van het vaccin. Lareb is bezig met het maken van een overzicht van alle meldingen trombose en embolieën na vaccinatie. Er is inmiddels meer dan 600.000 keer geprikt met AstraZeneca in Nederland.

Andere bijwerkingen

In totaal zijn 33.585 meldingen van 197.652 vermoede bijwerkingen over alle vaccinaties bij het centrum binnengekomen. Die meldingen gaan over ongeveer 3,1 miljoen vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Het gaat vooral om te verwachten bijwerkingen zoals hoofdpijn, je niet lekker voelen, spierpijn en reacties op de prikplek.

Tot nu toe zijn er 225 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Overlijden na vaccinatie betekent niet dat mensen als gevolg van de vaccinatie zijn overleden; de oorzaak van overlijden is bij meerdere meldingen nog steeds onvoldoende bekend. In de meldingen met voldoende informatie zijn bij een groot deel de gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring.

Bij een aantal meldingen hebben bijwerkingen van de vaccinatie mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat dan om bijwerkingen zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise.

RIVM: aantal besmettingen afgelopen week gestegen, met name bij jongeren

1 month ago

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 6 procent gestegen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. De toename volgt op een korte periode van dalende cijfers in aanloop naar het Paasweekeinde. Het aantal afgenomen testen was met 490.428 ongeveer gelijk aan vorige week. Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM.

In totaal werden er de voorbije week ruim 51.240 besmettingen geregistreerd. Na een kleine daling vorige week bevinden de cijfers zich weer op het niveau van twee weken geleden, zegt Susan van den Hof van het RIVM. "We vinden het een zorgwekkende situatie waar het aantal besmettingen nog steeds hoog is en niet lijkt af te nemen. We zitten op een heel hoog niveau op een plateau en wachten op het moment dat het weer daalt."

De grootste stijging van het aantal besmettingen doet zich voor bij de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar (+15 procent) en bij de 18- tot 24 jarigen (+ 5 procent). Bij de jongvolwassenen zijn ook de meeste meldingen. "Zij wonen bijvoorbeeld bij elkaar in studentenhuizen en hebben sowieso de meeste contacten", aldus Van den Hof. Bij 80-plussers en kinderen onder de 12 daalde het aantal besmettingen juist.

Sowieso kost het mensen moeite om zich nog aan maatregelen te houden, zegt Van den Hof:

Het afgelopen etmaal zijn bij het RIVM 6797 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 82 meer dan gisteren.

R-getal onder de 1

Het reproductiegetal lag 29 maart op 0.97. Dat onderstreept dat de besmettingen toen licht daalden. Een week eerder was het 1.01. Van den Hof vermoedt dat het R-getal ook nu nog in de buurt van de 1 ligt.

Het percentage positieve testen steeg, van 8,9 naar 9,6 procent. De regio's met relatief de meeste besmettingen waren Limburg-Noord, Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord.

Ziekenhuisbezetting stabiel

In de ziekenhuizen stabiliseerde het aantal covidpatiënten. Er liggen nu 2554 mensen met covid in het ziekenhuis, vier minder dan een week geleden. Ook de bezetting van de intensive care is vergelijkbaar met die van een week geleden: nu 794 tegen 776 vorige week dinsdag.

Bij het RIVM werden over het afgelopen etmaal 31 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 20. Het aantal doden lijkt weer licht te stijgen, na een lange periode van een vrijwel voortdurende daling. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 25 doden per dag, tegen 20 doden per dag in de zeven dagen daarvoor.

Hoe het aantal doden zich ontwikkelt, hangt mede af van het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Er zijn nu 178 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Dat is nauwelijks nog een daling, want een week geleden waren dat er 183. Begin januari waren er nog meer dan 850 verpleeghuizen met een recente besmetting.

Putters na bezoek aan informateur: het gaat ook om relatie tussen samenleving en politiek

1 month ago

In de discussie over een nieuwe bestuurscultuur moet het niet alleen gaan over "de politieke arena", maar ook over de relatie tussen samenleving en politiek. Die boodschap heeft directeur Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau vanmiddag overgebracht aan informateur Tjeenk Willink.

De informateur, die onderzoekt of er een uitweg mogelijk is uit de impasse in de formatie, heeft vorige week de fractievoorzitters gesprokken. Een van de kernbegrippen daarbij was een nieuwe bestuurscultuur.

Putters benadrukte dat je de discussie over het onderlinge vertrouwen van politici niet los kunt zien van het vertrouwen van burgers in de politiek.

Het gesprek is onder meer gegaan over de vraag of mensen de weg nog kunnen vinden in de systemen van de zorg, de pensioenen en de sociale zekerheid. Volgens Putters vinden burgers het vaak ingewikkeld om alle regels te begrijpen. "Politiek en samenleving hebben belang bij een goede dialoog met elkaar", zei hij.

Crisis legt vergrootglas op problemen

Putters wees erop dat we nu in een crisis zitten en dat die het "vergrootglas legt op belangrijke kwesties in de zorg, het onderwijs en de economie". Hij vindt dat de politieke partijen er nu al over moeten nadenken wat ze op langere termijn moeten doen om goed uit de crisis te komen.

De informateur ontvangt nu Nationaal ombudsman Van Zutphen. Die zei voor hij naar binnenging dat de overheid echt op een andere manier met de burgers moet omgaan: "Mijn belangrijkste boodschap is dat het vertrouwen in de overheid pas komt, als die zich betrouwbaar heeft laten zien." Volgens de ombudsman vertrouwen veel mensen de overheid nu minder dan een tijd geleden.

Taakstraf voor oud-politiechef Ad Smit, die familieleden en collega's fêteerde

1 month ago

De voormalige Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit (68) hoeft niet de cel in voor het trakteren van zijn familieleden op kosten van de politie. De rechtbank van Amsterdam legde hem wel een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur op.

Smit gaf tussen 2009 en 2014 voor duizenden euro's aan etentjes in dure restaurants, kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten aan collega's en familieleden.

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM wilde dat Smit negen maanden de cel in ging en een schadevergoeding van 50.000 euro zou betalen.

De rechter legde hem geen celstraf op omdat er toentertijd weinig regels voor het zogenoemde representatiebudget waren waaruit Smit de traktaties betaalde. Het trakteren van collega's was daarom niet strafbaar.

Het fêteren van familieleden is volgens de rechter wel strafbaar, schrijft AT5. Daarom krijgt Smit een taakstraf en een voorwaardelijke celstraf opgelegd en moet hij een schadevergoeding van 2000 euro betalen aan de Nationale Politie.

'Aanzien politie beschadigd'

De rechtbank rekent het Smit aan dat hij het aanzien en de integriteit van politie heeft beschadigd. "Zijn handelen heeft grote maatschappelijke impact omdat dit het vertrouwen van het publiek in de politie in het algemeen raakt", staat in het oordeel.

De rechtbank hield bij het oordeel onder meer rekening met het feit dat de oud-politiechef lang moest wachten op het proces. Ook was niet precies te achterhalen welke wedstrijden, concerten en diners waren bezocht door collega's en welke door familieleden.

'Paste binnen de cultuur'

Smit zei op een eerdere zitting dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat alles paste binnen de cultuur van de Amsterdamse politie op dat moment.

In 2018 werd hij drie maanden voor zijn pensioen oneervol ontslagen.

Buitenschoolse opvang weer open vanaf maandag

1 month ago

De buitenschoolse opvang gaat maandag weer helemaal open. Dat heeft het kabinet besloten, bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De afgelopen tijd was de bso alleen open voor kinderen met een moeilijke thuissituatie of met ouders die een cruciaal beroep hebben.

Basisscholen en kinderopvang waren twee maanden geleden al open gegaan. Voor de bso gaan dezelfde regels gelden als voor scholen. Dat betekent onder meer dat een hele klas of groep in quarantaine moet bij een besmetting.

Extra contacten

De bso werd destijds niet tegelijk geopend, omdat de groepen op de buitenschoolse opvang en op school anders zijn samengesteld. En heropening van de bso zou dus tot extra contacten en mogelijk extra verspreiding kunnen leiden, was het idee.

Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Daar zullen verder geen concrete versoepelingen worden aangekondigd. Wel gaan ze meer vertellen over een stappenplan met beoogde versoepelingen en de volgorde daarvan.

VS stopt tijdelijk met Janssen-vaccin na zes trombosegevallen

1 month ago

De Verenigde Staten lassen een pauze in voor het gebruik van het Janssen-vaccin na zes meldingen van een zeldzame vorm van trombose. Dat gebeurt op advies van het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, en medicijnwaakhond FDA. De ziekteverschijnselen die zijn gemeld doen sterk denken aan de zeldzame bijwerking van het Astra Zeneca-vaccin.

De twee diensten doen onderzoek naar de zes trombosegevallen, die zich voordeden bij vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een van de vrouwen is overleden, een ander ligt in het ziekenhuis. Bijna zeven miljoen Amerikanen zijn inmiddels ingeënt met het Janssen-vaccin, waarbij één prik volstaat voor immuniteit tegen het coronavirus.

De mogelijke bijwerking, waarvan het verband met het vaccin niet is aangetoond, is volgens de gezondheidsautoriteiten uiterst zeldzaam. Ze benadrukken dat ze geen enkel risico willen nemen.

Totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn, wordt een pauze ingelast. De federale overheid zal stoppen met het vaccineren met het Janssen-vaccin en de verwachting is dat staten en andere aanbieders van vaccins zullen volgen.

Ook in Europa meldingen

Nederland heeft meer dan 11 miljoen doses besteld van het Janssen-vaccin, dat deels in Leiden is ontwikkeld. Gisteren kwam de eerste partij van het middel aan in Nederland. In eerste instantie wordt vooral het ziekenhuispersoneel ermee ingeënt.

In Europa zijn enkele meldingen van tromboseklachten na het ontvangen van een Janssen-prik gemeld, maar ook daarvan moet nog worden vastgesteld of het daadwerkelijk om een bijwerking gaat.

Bekende bijwerking van AstraZeneca

Er zijn in Nederland ook minstens acht meldingen van een zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes na het ontvangen van het vaccin van AstraZeneca. Daarop besloot het kabinet dat middel alleen nog aan 60-plussers toe te dienen, tot onbegrip van onder meer huisartsen.

Het Europees Medicijnagentschap heeft geoordeeld dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de bijwerkingen. De kans op de zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin is waarschijnlijk kleiner dan 1 op 100.000.